kurs montera rusztowań

Kurs montera rusztowań

Praca na wysokości według polskiego prawa ma miejsce już wtedy, gdy obowiązki zawodowe są wykonywane przez pracownika już powyżej metra od poziomu podłogi lub terenu. Najczęściej mowa jest tutaj o czynnościach wykonywanych na rusztowaniach, konstrukcjach budowlanych lub drabinach.

Pracę na wysokości mogą wykonywać jedynie te osoby, które posiadają orzeczenie lekarskie poświadczające, że nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań zdrowotnych. Oczywiście, praca tego rodzaju nie może być świadczona bez wcześniejszego przejścia szkolenia i zapoznania się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do pracy na wysokościach z pewnością przyda się kurs montera rusztowań z pewnością przydaje się do pracy na wysokościach. Programy takich kursów są szczegółowo przygotowane pod kątem bezpieczeństwa oraz nabycia praktycznych umiejętności. Kursy te trwają z reguły kilkadziesiąt godzin i podzielone są na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną.

Na części teoretycznej poruszane są najważniejsze tematy, związane z kwestiami bhp obowiązującymi przy montowaniu i późniejszym użytkowaniu rusztowań. Kursanci zapoznają się też ze specyfiką dokumentacji technicznej. Na początku nabywają teoretyczną wiedzę z zakresu montażu i demontażu rusztowań. W przypadku części praktycznej, to kładzie ona nacisk na zaznajomienie kursantów z czynnościami przygotowawczymi mającymi miejsce przed montażem rusztowań. Praktyczne ćwiczenia z zakresu montażu zajmują przeważającą część szkolenia praktycznego.

Profesjonalny kurs montera rusztowań kończy się egzaminem praktycznym oraz teoretycznym. Ukończenie kursu z pozytywnym wynikiem owocuje wpisem do Książki Operatora Maszyn Roboczych poświadczającym nabyte umiejętności. Taki dokument z pewnością przyda się przy poszukiwaniu pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *