licznik cząstek

Analizatory do badania paliw

Masowość wykorzystania produktów naftowych powoduje, że niezbędne jest ich ciągłe udoskonalanie i kontrola jakości. Badaniami różnego rodzaju paliw zajmują się różnorodne jednostki, np. rafinerie, laboratoria czuwające nad ich jakością, uczelnie, jednostki wojskowe itd.

Większość obecnie wykonywanych pomiarów jest w dużym stopniu zautomatyzowana. W związku z tym, w badaniach nad paliwami wykorzystywane są różne urządzenia, których przykłady zostały krótko scharakteryzowane poniżej.

Aparat do destylacji atmosferycznej

Destylacja atmosferyczna jest szczegółowym sposobem na podział badanej próbki na frakcje, będące jej składnikami. Urządzenie podaje nam jakościową i ilościową analizę składu produktów naftowych. Rola użytkownika ogranicza się do określenia warunków badania i wciśnięcia przycisku inicjującego proces. Wynik otrzymujemy w bardzo wygodnej formie wydruku. Aparat służy do badania paliw lotniczych i samochodowych, nafty, oleju napędowego, ciężkich benzyn i rozpuszczalników.

Analizator biogazu

To bardzo przydatne urządzenie wykorzystywane nie tylko w badaniach nad paliwami. Jest bowiem niezbędne wszędzie tam, gdzie jest obecna materia organiczna zdolna do produkcji biogazu, np. na składowiskach odpadów, czy w oczyszczalniach ścieków. Podstawowa wersja urządzenia posiada zdolność pomiarów stężeń metanu, tlenu i dwutlenku węgla. Możliwe jest jednak indywidualne rozszerzenie panelu badań. Analizator biogazu posiada kolorowy ekran, na którym już po chwili od rozpoczęcia badania pojawia się procentowa zawartość poszczególnych składników biogazu.

Licznik cząstek

Licznik cząstek jest to bardzo precyzyjne urządzenie badające wielkość cząstek. Budowa umożliwiająca badanie każdej cząstki po kolei gwarantuje wysoką dokładność. Dzięki temu jesteśmy w stanie uchwycić nawet minimalne zmiany parametrów badanego produktu na długo przed przekroczeniem odpowiednich norm.

Urządzenie jest przystosowane do badania różnorodnych próbek, takich jak: emulsje tłuszczowe, hydrożele, zawiesiny polimerów i włókien.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *