licznik cząstek

Analizatory do badania paliw

Masowość wykorzystania produktów naftowych powoduje, że niezbędne jest ich ciągłe udoskonalanie i kontrola jakości. Badaniami różnego rodzaju paliw zajmują się różnorodne jednostki, np. rafinerie, laboratoria czuwające nad ich jakością, uczelnie, jednostki wojskowe itd.